Thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • knn@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3846823; Fax: (84-256) 3846089
  • www.knn.qnu.edu.vn