Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!

Hủy
Lịch làm việc hôm nay
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} : {{dt.NoiDung}}

    Địa điểm :{{dt.DiaDiem}}

Thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • knn@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3846823; Fax: (84-256) 3846089
  • www.knn.qnu.edu.vn